logo-mini
shezan
avatech
avagames

سفر به کارخانه نوآوری

چرا کارخانه نوآوری؟

آشنایی با یک فضای مدرن که در دل یک کارخانه قدیمی در حال ساخته شدن است.

بازدید از شتابدهنده‌های بزرگ و خوشنام زیست‌بوم کارآفرینی کشور.

آشنایی با تیم‌ها و بازدید از فضاهای جذاب کاری استارت‌آپ‌ها.

لمس کردن تمام بخش‌های زیست‌بوم کارآفرینی در یک مکان.

سفر در زمان از کارخانه الکترودسازی تا کارخانه نوآوری تهران.

برای بازدید از کارخانه نوآوری کلیک کنید.